Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ), Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), είναι ερευνητικός φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έχει αναπτύξει σειρά επιστημονικών δραστηριότητων και ειδικότητων για την αντιμετώπιση των σύγχρονων αναγκών και απαιτήσεων του γεωργικού τομέα στην Ελλάδα. Η εξειδίκευση του ανθρώπινου κεφαλαίου του Ινστιτούτου είναι ποικίλη καθώς αυτό απασχολεί πλήθος επιστημόνων διαφορετικών επιστημονικών τομέων όπως γεωπονία, χημεία, βιολογία & μοριακή βιολογία, τοξικολογία & οικοτοξικολογία και επιστήμες περιβάλλοντος.

 Αντικείμενο της Επιστημονικής Διεύθυνσης Εντομολογίας & Γεωργικής Ζωολογίας αποτελεί η μελέτη επί της μορφολογίας, μορφομετρίας, συστηματικής, φυλογενέσεως, βιοποικιλότητας, ζωογεωγραφίας, χωροχρονικής κατανομής, βιολογίας, οικολογίας και συμπεριφοράς διαφόρων ζωικών οργανισμών (εντόμων, ακάρεων και νηματωδών σκωλήκων) οικονομικής σημασίας. Η Επιστημονική Διεύθυνση συμβάλλει στη φυτοπροστασία με τον έλεγχο των επιζήμιων ζωικών οργανισμών εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους αντιμετωπίσεώς τους (φυσική, βιολογική, βιοτεχνική, χημική και συνδυασμοί τους).

To Εργαστήριο Εντόμων και Παρασίτων Υγειονομικής Σημασίας ασχολείται με την μελέτη θεμάτων που αφορούν στα έντομα και παράσιτα υγειονομικής σημασίας όπως είναι η μελέτη της βιολογίας, οικολογίας, συμπεριφοράς και συστηματικής κατάταξής τους καθώς και η ανάπτυξη σχεδίων ολοκληρωμένης διαχείρισής τους. Το Εργαστήριο διεξάγει έρευνα και επιστημονική δραστηριότητα στο αντικείμενο των αρθροπόδων υγειονομικής σημασίας. Για τον λόγο αυτό ένας μεγάλος αριθμός των ερευνητικών έργων που υλοποιούνται από το Εργαστήριο έχουν ως κύριο στόχο την ανάπτυξη και το σχεδιασμό προγραμμάτων ολοκληρωμένης διαχείρισής τους και κατά συνέπεια και των ασθενειών που μπορούν να μεταδώσουν. Διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό και υποδομές για την υποστήριξη των ερευνητικών του δράσεων.