Ο Δρ Αντώνιος Μιχαηλάκης, γεωπόνος-εντομολόγος, είναι Ερευνητής Α’ (Διευθυντής Ερευνών) Προϊστάμενος του Εργ. Εντόμων & Παρασίτων Υγειονομικής Σημασίας της Επιστ. Δ/νσης Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου. Είναι διδάκτορας Γεωπονικών Επιστημών (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Χημείας του Γενικού Τμήματος), υπότροφος από το ΕΚΕΦΕ ”Δημόκριτος”. Έχει πραγματοποιήσει μεταδιδακτορική έρευνα στην Χημική Οικολογία στο Tokyo University of Agriculture and Technology, Graduate School of Bio-Applications and Systems Engineering (BASE) με υποτροφία από το Japan Society for the Promotion of Science. Είχε επιλεγεί, στο πλαίσιο του Infectious disease evolution across scales (IDEAS, Princeton University), για την εκπόνηση μελέτης στο Penn State University με θέμα που αφορά στο κουνούπι Aedes aegypti, κύριο διαβιβαστή του ιού Ζίκα και Δάγκειου πυρετού. Συμμετείχε και συμμετέχει σε διάφορα Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Ήταν Επιστημονικός Υπεύθυνος των έργων LIFE CONOPS (www.conops.gr) και PEST PRACTICE (http://www.pestpractice.eu/). Επίσης, συμμετείχε ως αναπληρωτής συντονιστής στο πρόγραμμα επισκοπήσεων (Surveys) για την αναγνώριση προστατευόμενων ζωνών στη χώρα από επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας ενώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου AIM COST Action (https://www.aedescost.eu, CA17108) διετέλεσε ως συντονιστής της 2ης Ομάδας Εργασίας «Συμβατικά και Καινοτόμα Εργαλεία Ελέγχου» (Working Group 2: Conventional & Innovative Control Tools). Συμμετέχει ως μέλος στην Επιτροπή του Υπ. Υγείας για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση Τροπικών Νοσημάτων στην Ελλάδα και ως ειδικός εμπειρογνώμονας σε προγράμματα του Διεθνή Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (International Atomic Energy Agency –IAEA) για θέματα που αφορούν στη διαχείριση των κουνουπιών μέσω της τεχνικής της εξαπόλυσης στείρων εντόμων. Την παρούσα περίοδο είναι ο επικεφαλής για το Ευρωπαϊκό έργο του ΔΟΑΕ και ταυτόχρονα ο επιστημονικός συντονιστής του εθνικού έργου “moSquITo” (Πρόγραμμα Έρευνας & Καινοτομίας ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ/Τ2ΕΔΚ-02020, https://www.mosquitosit.gr), το οποίο σε συνεργασία και με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) ερευνούν και βελτιώνουν την τεχνική των στείρων εντόμων για την καταπολέμηση του Aedes albopictus (Ασιατικό κουνούπι τίγρης) στην Ελλάδα.