Το Εργαστήριο Μικροβιολογίας Συστημάτων και Εφαρμοσμένης Γονιδιωματικής του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Πατρών, έχει ως βασικό σκοπό την υψηλού επιπέδου διεπιστημονική έρευνα σε θέματα που αφορούν την αλληλεπίδραση μικροοργανισμών και ξενιστών, με κύρια έμφαση να δίνεται στα έντομα και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών ελέγχου επιβλαβών εντόμων για την αγροτική παραγωγή και την ανθρώπινη υγεία. Ανάμεσα στα είδη των αλληλεπιδράσεων που μελετώνται, εξέχουσα θέση καταλαμβάνουν οι αναπαραγωγικές αλλοιώσεις που προκαλούν συγκεκριμένα γένη βακτηρίων – αναπαραγωγικών παρασίτων, οι διατροφικές και προβιοτικές ιδιότητες των συμβιωτικών βακτηρίων του γαστρεντερικού σωλήνα καθώς και η αντιπαθογονική/προστατευτική δράση συμβιωτικών βακτηρίων ενάντια σε παθογόνους μικροοργανισμούς του ανθρώπου και των ζώων. Εκτός από τα έντομα, μελετώνται αλληλεπιδράσεις συμβιωτικών βακτηρίων και στο πλαίσιο άλλων βιοσυστημάτων, όπως ψάρια και άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, εδαφικά, υδάτινα και λοιπά βιοσυστήματα. Στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου περιλαμβάνεται επίσης:  α) η μελέτη μικροοργανισμών σε ακραία περιβάλλοντα και η κατανόηση βασικών μοριακών διεργασιών στα βακτήρια, αρχαία και ιούς, β) ο χαρακτηρισμός νέων μικροβιακών ομάδων, γ) η ανάπτυξη νέων καινοτόμων τεχνολογιών για την μελέτη των μικροοργανισμών, δ) η μοριακή διαγνωστική και ε) η ανάπτυξη εφαρμογών που επιδρούν στις διαδικασίες που σχετίζονται με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.

Υπεύθυνος: Καθηγητής Τσιάμης Γεώργιος

Email: gtsiamis@upatras.gr