Η GRIDNET Α.Ε. ιδρύθηκε το 2007, εδρεύει στο Βόλο και είναι πρωτοπόρος εταιρεία που αναπτύσσει λύσεις επικοινωνίας και τεχνολογίας Διαδικτύου, εστιάζοντας κυρίως στους τομείς των Ασύρματων Επικοινωνιών, της Ολοκληρωμένης με Λογισμικό Δικτύωσης, των Δικτύων Αισθητήρων και της Διαχείρισης Ενέργειας. Τα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται είναι βασισμένα στα σύγχρονα ερευνητικά αποτελέσματα και καθοδηγούνται από τις εμπορικές ανάγκες του αύριο. Τα συστήματα που αναπτύσσονται από την εταιρεία, είναι ολοκληρωμένες λύσεις που περιλαμβάνουν προσαρμοσμένες συσκευές υλικού καθώς και εργαλεία λογισμικού για την υποστήριξη των μεγάλου εύρους εφαρμογών και σεναρίων χρήσης βάσει των αναγκών των χρηστών. Η αποστολή της GRIDNET είναι να παρέχει τεχνολογία αιχμής για τη βελτίωση της εμπειρίας και της ποιότητας των τελικών χρηστών. Η εταιρία είναι ηγετικό μέλος της βιομηχανίας πληροφορικής με ισχυρές συνεργασίες τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο όσο και στον βιομηχανικό κλάδο σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Ασία. Άμεσος τομέας εφαρμογής των παρεχόμενων λύσεων αποτελούν τα περιβάλλοντα της ευφυούς γεωργίας (Smart Farming) και έξυπνων πόλεων (Smart Cities).

 

Ερευνητική δραστηριότητα:

Η ερευνητική μας δραστηριότητα πλαισιώνεται και από εκτενή εμπειρία σε ευρωπαϊκά έργα, όπου μερικά από τα πλέον πρόσφατα αναφέρονται παρακάτω με μια σύντομη περιγραφή του αντικειμένου συμμετοχής της εταιρίας:

  1. FIESTA (H2020) – Υλοποίηση θαλάσσιου δικτύου για την μέτρηση περιβαλλοντικών παραμέτρων και μετάδοση των μετρήσεων με ασύρματες τεχνολογίες 5G.
  2. IN2RAIL (H2020) – Υλοποίηση συστήματος μέτρησης κατανάλωσης ενέργειας για την κατανόηση των ενεργειακών ροών μέσα σε σιδηροδρομικά δίκτυα.
  3. SOFTFIRE (H2020) – Υλοποίηση συστήματος συνεργασίας μεταξύ δικτύων Wi-Fi και κινητής τηλεφωνίας (3G/4G) για την εξομάλυνση κατανομής φόρτου.
  4. WISHFUL (H2020) – Ενσωμάτωση μηχανισμών ανίχνευσης και διαμόρφωσης χρήσης φάσματος σε συμβατικές συσκευές Wi-Fi.
  5. SUNRISE (FP7) – Υλοποίηση μηχανισμών παρακολούθησης κατανάλωσης ενέργειας υψηλής ακριβείας και σε πραγματικό χρόνο για υποβρύχια δίκτυα κινητών κόμβων.

 

About us

 

GRIDNET is a pioneer developer of communication and Internet technology solutions, mainly focusing on the fields of Wireless Communications, Software-Defined Networking, Sensor Networks and Energy Management. The innovative Products and Services provided are built on the top of research outcomes and are driven by tomorrow’s commercial needs. Systems developed by the company, are integrated solutions that include custom made hardware devices as well as software tools to support user’s applications and needs. These solutions are applied in Transportation Systems, Smart Cities, and the Smart Grid, bridging the gap between Quality-of-Service provisioning and Energy efficiency. GRIDNET’s mission is to deliver cutting-edge technology towards improving end-user experience and quality. The company is a leading member of the IT industry with strong affiliations in both the academia and industry in Europe, USA, and Asia.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ιωάννης Μουτσινάς

Διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 119, Βόλος, 38221

Tηλ: +30 698 9844020

E-mail: sp@gridnet.gr

Web Page: www.gridnet.gr