Εργαστήριο Εντομολογίας & Γεωργικής Ζωολογίας (ΠΘ)

Ιστορικά

Το Εργαστήριο Εντομολογίας & Γεωργικής Ζωολογίας του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος βρίσκεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην οδό Φυτόκου, ΤΚ 384 46, Νέα Ιωνία, Βόλος. Το Εργαστήριο λειτουργεί από το 1991 (ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ 37/6-3-1992). Αρχικά εγκαταστάθηκε στους χώρους της Σχολής Τεχνολογικών Επιστημών στο Πεδίο του Άρεως στο Βόλο με Διευθυντή τον Καθ. Ιωάννη Τσιτσιπή και το Νοέμβριο του 2000 μετεγκαταστάθηκε στην περιοχή Φυτόκου Νέας Ιωνίας. Από το Σεπτέμβριο του 2006 την ευθύνη λειτουργίας του έχει ο νέος Διευθυντής Καθ. Νικόλαος Παπαδόπουλος. Το Εργαστήριο ανήκει στον Τομέα Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας του Τμήματος.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Φορέα

 1. Βιοοικολογία, δημογραφία, συμπεριφορά και αντιμετώπιση Διπτέρων της οικογένειας Tephritidae
 2. Προσδιορισμός ηλικίας και γήρανσης σε φυσικούς πληθυσμούς εντόμων
 3. Σεξουαλική συμπεριφορά και συμπεριφορά εύρεσης εντόμων οικονομικής σημασίας – Επίδραση φυτικών χημικών ουσιών στη συμπεριφορά Διπτέρων/Tephritidae
 4. Ανάπτυξη συστημάτων παγίδευσης εντόμων, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών παγίδων και συσκευών προσέλκυσης και θανάτωσης
 5. Βιοοικολογία, γενετική, δυναμική πληθυσμών εντόμων με έμφαση στη χρονική /χωρική διασπορά πληθυσμών
 6. Ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε χρησιμοποιούμενα εντομοκτόνα
 7. Ανάπτυξη συστημάτων Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Εντόμων οικονομικά σημαντικών καλλιεργειών
 8. Εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων αντιμετώπισης εντόμων (μαζική παγίδευση, στειρωμένα έντομα)
 9. Bιο-οικολογία/συμπεριφορά εντόμων αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων/ τροφίμων-μετασυλλεκτική εντομολογία
 10. Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εντόμων / ζωικών εχθρών σε αποθηκευμένα προϊόντα και αστικό περιβάλλον
 11. Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για τη μελέτη και προστασία προϊόντων φυτικής παραγωγής
 12. Εφαρμογές μοριακής βιολογίας εντόμων

Το Εργαστήριο διαθέτει επιστημονικό-ερευνητικό εξοπλισμό ικανό για να υποστηρίξει αντικείμενα όπως: βιο-οικολογία εντόμων, συμπεριφορά εντόμων, δημογραφία εντόμων, επίδραση φυτικών χημικών ουσιών στη συμπεριφορά εντόμων, μελέτη αναπαραγωγικού δυναμικού, εφαρμογές μοριακής εντομολογίας, μελέτη ανάπτυξης ανθεκτικότητας εντόμων σε εντομοκτόνα, παροχή υπηρεσιών σε τρίτους (προσδιορισμός ειδών, προσβολών κλπ).