Καινοτόμες προσεγγίσεις στην παρακολούθηση και αντιμετώπιση του Ασιατικού κουνουπιού τίγρη με έμφαση στην τεχνική της εξαπόλυσης στείρων αρσενικών
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ moSquITo ΤΑΕΔΚ-06173

Τα είδη του γένους Aedes αποτελούν σημαντικό πρόβλημα της δημόσιας υγείας παγκοσμίως, με πάνω από 3.5 δισεκατομμύρια ανθρώπων να είναι εκτεθειμένοι σε ασθένειες που μεταδίδονται από αυτά όπως Δάγκειο (Dengue), Chikungunya, Zika και Κίτρινο Πυρετό (Yellow Fever). Τα συμβατικά προγράμματα διαχείρισης των κουνουπιών-φορέων βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά στην εφαρμογή βιοκτόνων (κοινώς «ψεκασμοί») και όχι στην απομάκρυνση των εστιών ανάπτυξής του.

Ειδικότερα για το Ασιατικό κουνούπι τίγρης (Aedes albopictus) (https://www.conops.gr/category/kounoupi-tigrhs/) στο αστικό περιβάλλον τα μέτρα αυτά δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν τους πληθυσμούς του. Αν και η εξάλειψη των εστιών ανάπτυξής του θεωρείται μείζονος σημασίας στην ορθή διαχείρισή του είναι πρακτικά αδύνατο να εφαρμοστεί επιτυχώς και ειδικότερα στις αστικές και ημιαστικές περιοχές. Ο λόγος είναι ότι οι εστίες για το συγκεκριμένο είδος είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν και να διαχειριστούν. Η αλόγιστη χρήση των βιοκτόνων (κοινώς «ψεκασμοί») δεν έχει κανένα αποτέλεσμα στη μείωση των πληθυσμών τους και σε μερικές περιπτώσεις έχει οδηγήσει σε φαινόμενα ανθεκτικότητας.

Στόχοι του έργου moSquITo
  • Η ανάπτυξη νέων διαχειριστικών σχεδίων έναντι του Ae. albopictus, αλλά και άλλων IMS, στα οποία θα ενσωματωθούν τα παραπάνω εργαλεία παρακολούθησης των πληθυσμών και των παθογόνων που μπορούν να διαβιβάσουν. Κεντρικό ρόλο στα διαχειριστικά σχεδία θα έχει η τεχνική της εξαπόλυσης στειρωμένων εντόμων (FAQs) ως μία μέθοδο που θα βοηθήσει στην μείωση των βιοκτόνων στις αστικές περιοχές, όπως αυτό προβλέπεται και από τον Κανονισμό 528/2012 της ΕΕ.
  • Η δημιουργία προϋποθέσεων ολοκληρωμένης παραγωγής στειρωμένων εντόμων στη χώρα μας (μαζική εκτροφή, στείρωση και εξαπόλυση), συμβάλλοντας στην καταπολέμηση του Ασιατικού κουνουπιού τίγρης με βιολογικά μέσα (Κανονισμός 528/2012). Παράλληλα, θα αποκτηθεί η απαραίτητη τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων νεών επικίνδυνων ειδών κουνουπιών (διαχείριση εισαγόμενου πληθυσμού νέου είδους IMS στο σημείο εισόδου).